Kerngegevens

Voor de kerngegevens voor de jaren 2016 tot en met 2018 zijn de cijfers van Oud Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd.  De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is. pdf-bestand

Inwoners

2016

2017

2018

2019

Aantal inwoners

229.060

227.545

229.899

230.565

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

19,2%

19,2%

19,1%

19,1%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

67,0%

67,1%

66,4%

66,5%

% ouderen (65 jaar en ouder)

13,8%

13,7%

14,4%

14,4%

Ruimtelijke kerngegevens 

2016

2017

2018

2019

Oppervlakte gemeente (in ha)

18.022

19.792

19.793

19.793

% binnenwater

5,5%

6,1%

6,4%

6,2%

% Functiemenging

 57,4%

57,9%

 -

-

Lengte van de wegen (km)*

799

829

829

829

*In 2017 30 km wegen van Meerstad/Slochteren overgenomen

Woningvoorraad

2016

2017

2018

2019
(prognose)

Aantal woningen

110.879

112.952

112.923

114.733

- Huur

64.321

65.809

64.721

- Koop

45.681

46.383

47.122

- Onbekend

877

760

1.080

% huurwoningen

58%

58%

57%

% koopwoningen

41%

41%

42%

Gemiddelde WOZ-waarde

162.600

166.450

177.900

Bron: CBS

Financieel (in euro's)

2019 (Begroting)

Totaal lasten

1.071.136.000

Rekeningresultaat

-

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

30.471.000

Ratio weerstandsvermogen

105% 

Inkomsten gemeentefonds

528.547.000

Opbrengst belastingen (totaal)

94.632.000

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

79.053.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

78.000

Opbrengst hondenbelasting

999.000

Opbrengst logiesbelasting

1.676.000

Opbrengst precariobelasting

706.000

Opbrengst parkeerbelasting

11.414.000

Opbrengst
Pecariobelasting

706.000

ga terug