Subsidies en inkomensoverdrachten

 

(bedragen x 1.000 euro)

Deelprogramma

Begroting 2019

01.1 Werk en activering

                               5.164

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

                           176.738

02.1 Groningen Kennisstad

                                   791

02.2 Aantrekkelijke stad

                               1.393

02.3 Bedrijvige stad

                                   500

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

                               4.389

03.1 Onderwijskansen

                               8.044

03.2 Voorkomen schooluitval

                               1.641

04.1 Sociaal klimaat

                             19.255

04.2 Passende ondersteuning en zorg

                           206.709

05.1 Sportieve infrastructuur

                               1.349

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

                               1.483

06.1 Culturele infrastructuur

                             10.726

06.2 Deelname aan cultuur

                             16.395

07.2 Openbaar vervoer

                                   165

07.4 Parkeren

                                     50

07.6 Overig verkeer

                                       8

08.1 Gezinnen

                                   291

08.3 Wonen en zorg

                                     31

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

                                   124

08.7 Overig wonen

                                   103

09.1 Kwaliteit leefomgeving

                                   330

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

                               4.310

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

                                     27

10.4 Fysieke veiligheid

                             18.211

11.1 Publieke dienstverlening

                               1.023

12.1 College en Raad

                                   760

12.2 Gebiedsgericht werken

                                   956

13.1 Algemene inkomsten en post onv

                                     80

14.1 Overhead en ondersteun. organisa

                                   218

Hulpkostenplaatsen

                               2.131

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

483.395

ga terug