Samenwerkingsverbanden

Dit betreft (incidentele of structurele) middelen die we ontvangen vanuit onze hoedanigheid als centrumgemeente of doordat we deelnemen aan samenwerkingsverbanden. Dit zijn middelen bestemd voor de regio of voor het samenwerkingsverband. Hier hebben we als gemeente Groningen dus niet alleen zeggenschap over. Resultaat op deze middelen in enig jaar kan niet zo maar vrijvallen in de jaarrekening van de gemeente Groningen, vandaar dat dit resultaat beschikbaar moet blijven voor besteding met de regio of het samenwerkingsverband. In onderstaand overzicht vindt u de volgende samenwerkingsverbanden.

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente
Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2019

Akkoord van Groningen

1.000

Maatschappelijke opvang

17.787

Verhoogde asielstroom

1.300

Vrouwenopvang

5.008

Veiligheidshuis

1.100

Beschermd Wonen

70.390

Uitvoering 1000-banenplan

1.900

Werk in Zicht algemeen

832

ga terug