Programma 1 Werk en inkomen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 258.333

23,6 %

Baten

€ 164.510

15,0 %

ga terug