Wettelijke beleidsindicatoren

Onderstaand verantwoorden we voor zover bekend de volgende wettelijke beleidsindicatoren. De gegevens corresponderen conform wet en regelgeving met de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of niet elk jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke beleidsindicatoren 

2014

2015

2016

2017

2018

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

Groningen

738,0

741,2

750,3

829,7

863,1

Haren

648,8

648,1

647,9

532,8

534,0

Ten Boer

368,2

386,2

371,5

328,9

353,0

Vestigingen per 1.000 inw 15-64 jaar

Groningen

103,7

105,7

109,0

103,8

108,5

Haren

126,3

130,7

136,4

126,3

132,9

Ten Boer

124,1

126,6

126,0

109,6

105,3

Netto participatiegraad (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

Groningen

61,3%

61,9%

62,5%

63,6%

Haren

64,9%

65,4%

65,8%

66,7%

Ten Boer

67,4%

67,6%

68,1%

69,0%

Functievermenging

-

-

Groningen

57,5%

57,6%

57,5%

58,0%

Haren

44,6%

44,7%

44,9%

45,5%

Ten Boer

36,3%

37,2%

36,2%

36,8%

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw. 18 jaar en ouder

-

Groningen

-

73,5

74,3

73,5

*72,4

Haren

-

22,6

23,8

23,9

*21,1

Ten Boer

-

21,1

21,3

23,1

*22,9

Aantal re-integratie voorzieningen per 1.000 inw 15-65 jaar

3,2%

-

-

Groningen

-

24,0

20,3

25,0

*26,9

Haren

31,7

32,3

28,8

*19,5

Ten Boer

10,7

8,7

11,0

*11,1

Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement per 1.000 inw

Groningen

-

-

-

75

*70

Haren

-

-

-

37

*58

Ten Boer

-

-

-

63

*58

* eerste half jaar 2018

Wettelijke beleidsindicatoren 

 2014

2015

2016

2017

% Kinderen in armoede

Groningen

13,76%

13,43%

-

Haren

2,58%

2,58%

-

Ten Boer

4,44%

3,95%

-

-

Jeugdwerkloosheid 16-22 jaar

Groningen

1,46%

1,86%

-

-

Haren

0,51%

0,75%

-

-

Ten Boer

1,68%

0,48%

-

-

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Groningen

1,63

2,15

3,47

2,47

Haren

5,80

1,01

0,33

3,55

Ten Boer

2,15

1,46

2,25

0,79

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Groningen

37,18

35,50

35,35

33,64

Haren

12,96

11,47

11,02

12,92

Ten Boer

26,56

20,39

17,27

18,12

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Groningen

2,8%

2,2%

2,4%

-

Haren

1,0%

0,7%

1,0%

-

Ten Boer

1,4%

0,4%

1,2%

1,1%

Wettelijke beleidsindicatoren 

 2014

2015

2016

2017

2018

Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar (aantal per 10.000 jongeren)

Groningen

203

199

197

157

Haren

47

86

257

72

Ten Boer

135

133

60

46

% Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar)

Groningen

-

0,6%

0,6%

0,5%

*0,5%

Haren

-

-

-

0,4%

Ten Boer

-

-

-

1,0%

Jongeren met delict voor de rechter

Groningen

2%

1,45%

-

-

Haren

0,51%

0,48%

-

-

Ten Boer

1,37%

0,62%

-

-

% Jongeren met jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar

Groningen

-

1,5%

1,4%

1,4%

*1,3%

Haren

-

0,4%

0,4%

0,4%

*0,4%

Ten Boer

-

0,8%

0,9%

0,6%

*0,6%

Jongeren met jeugdhulp % tot 18 jaar

Groningen

11,4%

11,1%

10,4%

10,6%

*-10,6

Haren

9,3%

7,8%

7,8%

7,1%

*7,1

Ten Boer

10,4%

10,5%

10,0%

10,5%

*10,5

* Eerste half jaar 2018

Wettelijke beleidsindicatoren 

2012

2014

2016

2018

%niet sporters

Groningen

38,2%

-

40,2%

-

Haren

41,7

-

46,8

-

Ten Boer

-

-

54,3

-

Wettelijke beleidsindicatoren 

2015

2016

2017

2018

Demografische druk

Groningen

45,3%

45%

45%

45,1%

Haren

97,2%

97,3%

98,3%

99,1%

Ten Boer

79,1%

80,2%

81,3%

82,5%

Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 euro)

Groningen

152

154

157

168

Haren

254

261

275

291

Ten Boer

166

165

169

175

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

Groningen

8,9

9,5

-

-

Haren

0,6

14,4

-

-

Ten Boer

0

7,6

-

-

Wettelijke beleidsindicatoren 

2015

2016

2017

2018

Woonlasten (éénpersoonshuishouden

Groningen

639

651

648

658

Haren

748

759

809

903

Ten Boer

838

853

862

862

Woonlasten (meerpersoonshuishouden)

Groningen

737

748

745

755

Haren

818

832

875

961

Ten Boer

838

853

862

862

Hernieuwbare elektriciteit

Groningen

0,9%

1,4%

3%-

-

Haren

2,5%

3,2%

5,0%

-

Ten Boer

46,3%

50,2%

49,3%

-

Wettelijke indicator(en)

2015

2016

2017

2018

Fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner)*

Groningen

200

216

224

-

Haren

154

151

150

-

Ten Boer

201

224

219

Wettelijke beleidsindicatoren 

 2014

2015

2016

2017

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

Groningen

5,4

5,0

5,0

4,9

Haren

1,3

1,1

1,3

0,8

Ten Boer

0

0

0

1,0

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

Groningen

8,4

8,4

8,3

8,2

Haren

2,9

2,9

2,6

4,3

Ten Boer

2,7

2,0

1,4

2,2

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

Groningen

6,1

4,4

4,4

2,7

Haren

4,3

3,7

4,5

2,8

Ten Boer

2,0

0,7

0,7

1,6

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

Groningen

7,0

7,0

7,4

10,3

Haren

5,8

5,8

3,7

4,5

Ten Boer

4,7

4,7

3,4

3,0

Wettelijke indicator(en)

Behaald
 2016

Behaald
 2017

Beoogd
2018

Beoogd
2019

Landelijk
gemiddelde
2017

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

872

917

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

695

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

11,2

11,8

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

7,5

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

10,8

11,3

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

6,6

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

15,2%

16,6%

14,9%

14,9%

18,5%

Overhead (% van de totale formatie)

26,7%

30,9%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

30,6%

Wettelijke indicator(en)

Behaald
 2016

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

beoogd
 2019

Landelijk
gemiddeld
 2017

% betalingen binnen wettelijke termijn

95%

97%

90%

90%

89,10%

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

78%

76%

85%

85%

-

% bezwaarschriften via informele weg

44%

38%

40%

40%

-

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

-

19%

19%

20%

-

% oninbare facturen belastingen

-

1,10%

1,10%

1,10%

-

% oninbare facturen overig privaatrechtelijk

-

0,60%

0,10%

0,10%

-

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

100%

100%

65,00%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

-

44,7%

32,5%

35,0%

31,50%

% regionale inkoop

-

53,7%

57%

60%

43,40%

percentage aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

-

43,0%

35,0%

35,0%

46,7%

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

6

13

≤6

Rapportage achteraf

-

Percentage melden  (mogelijke) datalekken binnen 72 uur

-

-

-

100%

-

Instroom – aantal medewerkers in dienst

-

276

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst

-

317

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

1.574

1021

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

-

-

7

7

7,2

Ziekteverzuim

6,7%

5,3%

5,6%

5,4%

5,3%

Meldingsfrequentie

1,2

0,9

1,1

1

0,9

Aantal stagiairs en trainees

-

229

250

250

-

Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

-

2,1%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

6,9%

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

36

10

10

10

-

% vrouwen in leidinggevende posities

-

36,3%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

39,1%

% medewerkers onder 35 jaar

-

8,2%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

9,0%

ga terug