Programma 7 Verkeer

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 32.943

3,0 %

Baten

€ 21.301

1,9 %

ga terug