Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 128.202

11,7 %

Baten

€ 16.892

1,5 %

ga terug