Paragraaf 2 Duurzaamheid

In de eind 2018 opgeleverde routekaart hebben wij voorgesteld om voortaan te streven naar een CO 2 -neutraal Groningen in 2035. Het gaat namelijk niet om de balans tussen de hoeveelheid opgewekte en gebruikte energie in de gemeente Groningen. Het gaat erom of alle energie die we in de gemeente gebruiken, duurzaam is opgewekt. Dat mag ook buiten de gemeentegrenzen gebeuren. Dat is nodig, omdat er te weinig ruimte is binnen de nieuwe gemeentegrenzen om alle energie op te wekken. We blijven echter streven naar zoveel mogelijk duurzame energieopwekking binnen die gemeentegrenzen. Tegelijk willen we fors besparen op het totale energiegebruik.

De routekaart is het kader voor de ontwikkeling van toekomstig energiebeleid. De routekaart schetst de grootscheepse maatschappelijke veranderingen die nodig zijn in de komende decennia. Voor de uitvoering van de routekaart werken we samen met een groot aantal bedrijven, organisaties en inwoners in de gemeente. Gezamenlijk kunnen we het verschil maken.

In het eerste deel van deze paragraaf geven we aan hoe we in 2019 via meerdere sporen, verder werken aan opschaling van de energietransitie. Het tweede deel van deze paragraaf benoemt hoe duurzaamheid op verschillende vlakken in ons reguliere beleid een rol speelt.

ga terug