Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 101.432

9,3 %

Baten

€ 67.446

6,2 %

ga terug