Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 28.700

2,6 %

Baten

€ 50.381

4,6 %

ga terug