Intensiveringen voorgaande jaren

01 Werk en inkomen

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 01.1  Werk en activering

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

785

250

Terugloop omzet detachering SW

100

200

 01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Bijzondere bijstand

1.100

Totaal 01 Werk en inkomen

885

1.100

250

200

0

0

0

0

02 Economie en werkgelegenheid

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

02.4 Overig economie en werkgelegenheid

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.800

Totaal 02 Economie en werkgelegenheid

0

1.800

0

0

0

0

0

0

03 Onderwijs

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

03.1 Onderwijskansen

School Meerstad

394

MFA de Wijert

140

Totaal 03 Onderwijs

0

534

0

0

0

0

0

0

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

VSD, programmakosten

-600

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

2.161

1.082

Aanvullen reserve Sociaal Domein

500

2.000

Campusdiep

60

Wmo/BW/Jeugd

6.400

5.300

4.300

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

300

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

8.821

0

8.382

0

4.300

0

0

0

05 Sport en bewegen

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

05.1 Sportieve infrastructuur

Schoonmaak sport accommodaties

132

Totaal 05 Sport en bewegen

0

132

0

0

0

0

0

0

06 Cultuur

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

Interne verzelfstandiging OPSB

75

Verzelfstandiging CBK

326

54

22

Totaal 06 Cultuur

1.896

0

1.549

0

22

0

0

0

07 Verkeer

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 07.6 Overig verkeer

Alternatief vervoer binnenstad

125

Totaal 07 Verkeer

125

0

0

0

0

0

0

0

08 Wonen

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

08.7 Overig wonen

Uitvoering taken omgevingslawaai

50

Totaal 08 Wonen

0

50

0

0

0

0

0

0

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

358

776

137

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

611

880

304

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

148

214

252

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

1.117

0

990

880

137

556

0

0

10 Veiligheid

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

10.4 Fysieke veiligheid

Veiligheidsregio

978

1.044

811

Totaal 10 Veiligheid

978

0

1.044

0

0

811

0

0

11 Dienstverlening

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 11.1  Publieke dienstverlening

Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor

160

Totaal 11 Stadhuis en Stadjer

160

0

0

0

0

0

0

0

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 12.1  College en raad

Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

731

1.116

Doorwerking bezuinigingenop organisatie naar tarieven

1.090

Aanvulling weerstandsvermogen

1.789

2.159

1.848

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

1.500

500

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

850

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

4.870

1.090

2.159

1.616

0

1.848

0

0

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Outsourcing ICT

2.661

1.348

Revitalisering Stadhuis

379

379

589

Effecten knelpunten op SSC

301

251

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

3.341

0

1.727

251

0

589

0

0

Totaal continuering beleidsmiddelen

22.193

4.706

16.101

2.947

4.459

3.804

0

0

ga terug