Kapitaallasten

 

Afschrijvingen

Toegerekende

Kapitaallasten

2019

rente

Omschrijving

Immateriële vaste Activa

- Bijdragen aan activa van derden

34

24

58

Materiële vaste Activa

39.075

26.972

66.047

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen

280

280

- Uitgezette leningen

12.742

12.742

Totaal

39.109

40.019

79.128

ga terug