Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 290.161

26,5 %

Baten

€ 34.362

3,1 %

ga terug