Begroting op deelprogramma

Begroting op deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

2019

2020

2021

2022

01 Werk en inkomen

93.823

88.931

85.632

84.597

01.1 Werk en activering

52.328

51.244

49.837

48.835

Lasten

61.149

60.165

58.857

57.855

Baten

8.821

8.921

9.021

9.021

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

41.495

37.687

35.795

35.762

Lasten

197.184

194.268

192.677

192.644

Baten

155.690

156.582

156.882

156.882

02 Economie en werkgelegenheid

-21.682

-2.762

19.996

24.772

02.1 Groningen Kennisstad

1.490

1.490

1.490

1.490

Lasten

1.990

1.990

1.990

1.990

Baten

500

500

500

500

02.2 Aantrekkelijke stad

2.153

2.161

2.158

2.160

Lasten

3.233

3.241

3.238

3.240

Baten

1.080

1.080

1.080

1.080

02.3 Bedrijvige stad

1.162

1.287

1.476

1.441

Lasten

1.186

1.311

1.500

1.465

Baten

24

24

24

24

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

-26.486

-7.699

14.872

19.681

Lasten

22.292

24.883

25.858

25.860

Baten

48.778

32.583

10.986

6.179

03 Onderwijs

24.364

26.311

28.237

28.885

03.1 Onderwijskansen

21.912

23.837

25.743

26.367

Lasten

32.508

33.936

35.862

36.486

Baten

10.596

10.099

10.119

10.119

03.2 Voorkomen schooluitval

2.451

2.474

2.495

2.518

Lasten

3.441

3.464

3.484

3.508

Baten

989

989

989

989

04 Welzijn gezondheid en zorg

255.798

255.455

248.194

250.955

04.1 Sociaal klimaat

24.745

24.852

24.957

24.940

Lasten

50.920

51.449

51.623

51.607

Baten

26.175

26.597

26.667

26.667

04.2 Passende ondersteuning en zorg

231.053

230.603

223.238

226.014

Lasten

239.241

238.853

231.238

234.014

Baten

8.188

8.250

8.000

8.000

05 Sport en bewegen

17.692

18.069

18.187

18.563

05.1 Sportieve infrastructuur

15.729

16.051

16.121

16.438

Lasten

25.014

25.258

25.371

25.717

Baten

9.285

9.206

9.250

9.279

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

1.963

2.018

2.066

2.125

Lasten

2.242

2.297

2.345

2.404

Baten

279

279

279

279

06 Cultuur

37.004

35.764

36.519

37.539

06.1 Culturele infrastructuur

20.564

19.083

19.781

20.686

Lasten

35.283

34.047

34.790

35.695

Baten

14.719

14.964

15.009

15.009

06.2 Deelname aan cultuur

16.440

16.681

16.738

16.853

Lasten

16.440

16.681

16.738

16.853

07 Verkeer

11.642

9.483

10.323

11.943

07.1 Fiets

4.606

2.906

2.906

2.856

Lasten

4.606

2.906

2.906

2.856

07.2 Openbaar vervoer

1.635

1.635

2.035

3.457

Lasten

1.635

1.635

2.035

3.457

07.3 Auto

265

265

265

265

Lasten

265

265

265

265

07.4 Parkeren

-3.769

-4.275

-4.236

-4.172

Lasten

16.336

13.347

13.385

13.449

Baten

20.105

17.622

17.621

17.621

07.5 Verkeersveiligheid

64

64

64

64

Lasten

64

64

64

64

07.6 Overig verkeer

8.841

8.887

9.289

9.472

Lasten

10.037

10.119

10.552

10.767

Baten

1.196

1.232

1.263

1.295

08 Wonen

10.627

18.722

19.652

19.927

08.1 Gezinnen

2.654

2.888

3.051

3.251

Lasten

3.155

5.308

2.747

2.947

Baten

500

2.420

-304

-304

08.2 Jongerenhuisvesting

820

815

815

816

Lasten

888

883

883

884

Baten

68

68

68

68

08.3 Wonen en zorg

0

0

0

0

Lasten

31

31

31

31

Baten

31

31

31

31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

6.883

8.585

8.926

8.967

Lasten

7.168

8.878

9.212

9.253

Baten

286

293

286

286

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

-1

-1

-1

-1

Baten

1

1

1

1

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

993

1.093

1.079

1.079

Lasten

993

1.093

1.079

1.079

08.7 Overig wonen

-723

5.341

5.782

5.814

Lasten

17.675

16.463

16.348

16.384

Baten

18.398

11.122

10.566

10.569

09 Kwaliteit van de leefomgeving

33.986

35.931

36.680

37.718

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

40.544

42.416

43.116

44.071

Lasten

66.128

69.112

70.289

71.751

Baten

25.584

26.696

27.172

27.680

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-6.558

-6.485

-6.436

-6.353

Lasten

35.304

36.280

36.978

37.760

Baten

41.862

42.765

43.414

44.113

10 Veiligheid

22.779

23.191

23.032

23.430

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

3.252

3.864

3.901

3.985

Lasten

5.304

6.066

6.102

6.186

Baten

2.052

2.202

2.202

2.202

10.2 Jeugd en veiligheid

595

240

240

240

Lasten

595

240

240

240

10.3 Integriteit en veiligheid

711

554

554

554

Lasten

1.233

1.076

1.076

1.076

Baten

522

522

522

522

10.4 Fysieke veiligheid

18.220

18.533

18.337

18.651

Lasten

18.399

18.712

18.516

18.829

Baten

179

179

179

179

11 Dienstverlening

10.284

9.190

9.771

9.951

11.1 Publieke dienstverlening

10.196

9.101

9.683

9.862

Lasten

14.662

13.173

13.774

13.956

Baten

4.466

4.072

4.091

4.094

11.2 Communicatie met de burger

88

88

88

88

Lasten

88

88

88

88

12 College, raad en gebiedsg.werk

2.971

9.232

9.842

13.804

12.1 College en Raad

-2.478

4.446

5.687

9.649

Lasten

20.034

13.570

12.536

12.420

Baten

22.511

9.123

6.849

2.771

12.2 Gebiedsgericht werken

5.449

4.786

4.156

4.156

Lasten

5.614

4.951

4.321

4.321

Baten

165

165

165

165

13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-610.765

-623.504

-637.655

-654.174

Lasten

42.858

41.268

38.725

34.374

Baten

653.622

664.772

676.380

688.547

14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)

-878

-437

-850

-201

Lasten

2.914

3.355

2.942

3.591

Baten

3.792

3.792

3.792

3.792

14.1.1 Overhead

112.187

96.258

92.272

92.126

Lasten

125.288

109.474

105.489

105.344

Baten

13.100

13.216

13.217

13.218

Heffing VPB

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Post Onvoorzien

166

166

166

166

Lasten

166

166

166

166

TOTAAL

-1

-1

-1

-1

Baten en lasten totaal

2019

2020

2021

2022

Lasten totaal

1.093.562

1.070.365

1.056.320

1.060.874

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.071.136

1.051.484

1.038.785

1.040.603

Baten totaal

1.093.562

1.070.365

1.056.320

1.060.874

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.011.777

1.025.215

1.035.681

1.049.121

ga terug