Programma 5 Sport en bewegen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 27.255

2,5 %

Baten

€ 9.564

0,9 %

ga terug