Programma 10 Veiligheid

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 25.532

2,3 %

Baten

€ 2.753

0,3 %

ga terug