Gemeenteraad

Mirjam
Wijnja
Fractievoorzitter

Benni
Leemhuis

Ceciel Nieuwenhout

Femke
 Folkerts

Hans
Sietsma

Jan
Visser

Jasper
Been

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

Jeffry van
Hoorn

Lieke
Schoutens

Martijn van
 der Glas

Nick Nieuwenhuijsen

Maarten van der Laan

Julian
Bushoff

Els van der Weele

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

PvdA

PvdA

Fractievoorzitter

PvdA

Jan Pieter Loopstra

Krista
Boogaard

Rik van
Niejenhuis

Jim
Lo-A-Njoe

Berndt Benjamins

Koosje van Doesen-Dijkstra

Tom
Rustebiel

PvdA

PvdA

PvdA

D66

D66

Fractievoorzitter

D66

D66

Wieke Paulusma

Jimmy

Dijk

Bob
de Greef

Daan Brandenbarg

Lucy
Wobma

Wim
Koks

Elisabeth Akkerman

D66

SP

SP

SP

SP

VVD

Ietje
Jacobs-Setz

Geeske de Vries

Jasper
Boter

Gerben
Brandsema

Peter
Rebergen

Tessa
Moorlag

VVD

Fractievoorzitter

VVD

VVD)

CU

Fractievoorzitter

CU

CU

Kirsten
de Wrede

Terence
 van Zoelen

Wesley
Pechler

René
Bolle

Herman Pieter
Ubbens

Marjet Woldhuis

Partij voor de Dieren
Fractievoorzitter

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

CDA
Fractievoorzitter

CDA

100% Groningen
Fractievoorzitter

Erick
Bakker

100% Groningen

Amrut
Sijbolts

Stadspartij voor Stad en Ommeland

Fractievoorzitt er

Mariska
Sloot

Stadspartij voor Stad en Ommeland

Marten
Duit
Student & Stad

Fractievoorzitte r

Ton
van Kesteren
PVV
Fractievoorzitter

Peter den Oudsten

Toon Dashorst

Burgemeester

Griffier

ga terug