Programma 3 Onderwijs

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 35.949

3,3 %

Baten

€ 11.585

1,1 %

ga terug