Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 43.024

3,9 %

Baten

€ 653.622

59,8 %

ga terug