College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester Peter den Oudsten (PvdA)

Algemene zaken, Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen en stedenbanden, Regionale samenwerking, Gemeentearchief, Stadstoezicht, Coördinatie Akkoord van Groningen,Media, Versterking en Herstel, Groningen Airport Eelde, Voorzitter stuurgroep revitalisering Stadhuis.

Glimina Chakor (Groenlinks)
Wijkwethouder Zuid
Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)
Wijkwethouder Oost
Verbinding Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang.

Philip Broeksma (GroenLinks)
Dorpswethouder Haren
Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale Innovatie & ICT

Roeland van der Schaaf (PvdA)
Wijkwethouder Centrum
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering Stadhuis

Carine Bloemhoff (PvdA)
Wijkwethouder Oude Wijken
Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid.

Paul de Rook (D66)
Wijkwethouder West
Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie en innovatie, Marktwezen, Internationale handel en samenwerking, Toerisme en recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing.

Inge Jongman (ChristenUnie)
Dorpswethouder Ten Boer
Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn, Sport

Gemeentesecretaris Diana Starmans
Gemeentesecretaris

ga terug