Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 25.648

2,3 %

Baten

€ 22.676

2,1 %

ga terug