(Historisch) intensiveringen(peildatum 30 juni 2018)

Deelpr.

 Intensiveringen 2013 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

vrijval

Reserve EB

07.*

Bereikbaarheid

1.000

499

501

0

Totaal 2013

0

1.000

499

501

0

Deelpr.

  Intensiveringen 2014 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

vrijval

Reserve EB

07.4

Extra kosten parkeerautomaten Card-only

0

72

72

0

0

Totaal 2014

0

72

72

0

0

Deelpr.

 E  Intensiveringen 2015 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

70

70

0

02.4

Plankosten Suikerfabriekterrein

250

250

0

0

02.4

Plankosten Suikerfabriekterrein (rek 17)

236

121

115

03.1

Thema Leren

1.000

513

487

0

03.1

Thema Leren (rek 17)

1.000

1.000

0

0

05.1

Thema bewegen

300

224

76

0

06.1

Groninger museum/voorz onderhoud

100

100

1.033

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

967

0

0

07.*

Thema Verplaatsen (rek 17)

2.000

2.000

0

0

08.*

Thema Wonen

1.750

1.595

155

0

08.*

Thema Wonen (rek 17)

580

580

0

0

08.1

Duurzame ontwikkeling/ambitie energie-neutraal 2025

1.000

1.000

0

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

0

08.7

Stoppen ISV-gelden

170

170

0

0

Totaal 2015

3.816

6.940

8.820

1.936

0

Deelpr.

  Intensiveringen 2016 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

01.1

Actualisatie tekort WIMP

1.325

1.325

0

0

02.4

Grexen

400

400

0

0

05.1

Onderhoud Papiermolen

131

35

96

0

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

10

34

0

05.1

Bouw sportcentrum Europapark

300

0

300

0

06.1

Noordelijk Scheepvaartmuseum

100

46

54

0

07.3

Interne plankosten ZRW

550

390

160

0

09.1

Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp

60 

60

0

09.1

Geroot onderhoud kinderboerderij

250

163

-110

197

09.1

Gladheid gele stenen

170

170

0

0

12.1

Extra trainees

500

2250

275

0

Totaal 2016

1.570

2.260

2.824

809

197

Deelpr.

   Intensiveringen 2017 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

04.2

Aanpak kindermishandeling (rek 17)

300

300

0

0

06.1

Thema Verrijken

750

700

50

0

06.1

Thema Verrijken (rek 17)

750

750

0

0

06.1

Professionalisering evenementen

50

50

0

0

07.6

Aanpak Diepenring

1.000

1.000

0

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen (rek 17)

354

0

0

354

11.1

Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

2.655

2.312

343

0

12.1

Uitbreiding formatie ombudsman

58

58

0

12.1

Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad (rek 17)

180

168

12

0

12.1

Gebiedsgericht werken

2.000

1.589

0

411

14.1

Basisadministraties

600

600

0

0

Totaal 2017

6.947

1.750

7.527

405

765

Deelpr.

  Intensiveringen 2018 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.1

Activering

5.100

5.100

0

0

01.1

Subsidie en uitvoeringskosten SW

665

432

233

0

01.2

Bijzondere bijstand

1.900

1.900

0

0

01.2

Collectieve zorgverzekering

255

210

45

0

01.2

BUIG - tekort 2018

8.135

8.135

0

0

01.2

BUIG - kosten maatregelen

250

203

47

0

01.2

BUIG -kosten maatregelen

695

368

327

0

BUIG - opbrengst maatregelen

-920

-920

02.4

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.254

504

750

0

04.1

VSD, programmakosten

-600

-600

0

0

04.1

VSD, toegang jeugd

-700

-700

0

0

04.1

Halveren taakstelling MKBA

1.000

1.000

0

0

04.2

Tekort Sociaal Domein

3.117

3.117

0

0

04.2

Aanvullen reserve Sociaal Domein

500

500

0

0

04.2

Campusdiep

120

120

0

0

04.2

Wmo/BW/Jeugd

8.200

8.200

0

0

04.2

Aanpak kindermishandeling

100

100

0

0

04.2

Aanpak mensen met verward gedrag

40

40

0

0

04.2

Ontwikkeling VAS

300

300

0

05.1

Schoonmaak sport accommodaties

153

108

45

0

06.1

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

0

0

06.1

Professionalisering evenementen

50

50

0

06.1

Onderhoud Oosterpoort

1.160

625

535

0

06.1

Interne verzelfstandiging Oosterpoort

75

10

65

0

06.1

Verzelfstandiging CBK

343

117

226

07.3

Interne plankosten ZRW

200

200

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen

454

23

431

0

07.6

Alternatief vervoer binnenstad

125

125

0

0

08.4

Uitvoering watervisie

220

64

156

0

08.7

Energieaanpak gebouwen

90

0

90

0

08.7

Omgevingswet

1.000

1.000

0

0

08.7

Uitvoering taken omgevingslawaai

97

97

0

0

08.7

Voeding Stedelijk Investeringsfonds (SIF)

17.323

17.323

0

0

09.1

Groot onderhoud en vervangingen (str)

337

337

0

0

09.1

Gladheid gele stenen

170

170

09.1

Gladheid gele stenen

75

1

74

0

09.1

Omgevingsdienst Groningen

100

35

65

0

10.1

Omgevingsdienst Groningen

100

132

-32

0

10.4

Regionalisering brandweer

449

449

0

0

10.4

Veiligheidsregio

-60

-60

0

0

10.4

Huisvesting veiligheidsregio

642

642

0

0

10.4

Veiligheidsregio

936

936

0

0

11.1

Frictiekosten Noordelijk Belastingkantoor

160

160

0

12.1

Weglekeffect bezuiniging outsourcing ICT

95

95

0

0

12.1

Weglekeffect bezuiniging organisatie

830

830

0

0

12.1

Uitbreiding formatie ombudsman

58

32

26

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

3.045

3.045

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.500

 1.500

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.935

552

1.383

0

14.1

Frictiekosten bezuinigingen

1.100

1.100

0

0

14.1

Outsourcing ICT

5.969

5.969

0

0

14.1

Informatieveiligheid

225

225

0

0

14.1

Strategische positionering

200

64

136

0

14.1

Revitalisering Stadhuis

379

37

342

0

14.1

Effecten knelpunten op SSC

392

392

0

0

Totaal 2018

61.118

9.715

65.424

5.409

0

ga terug