Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving Project

Tijdsplanning  Project

Totaal beschikbare budget

Budget voor 2019 en verder

HR21

2016-2019

300

88

Outsourcing ICT

2016-2022

15.000

5.193

Herindeling gemeente Groningen, Haren, Ten Boer

2017-2022

9.777

3.018

Zaakgericht Werken

2015-2019

2.382

80

Heerdenaanpak

2016-2020

1.655

1.129

Pilot Project Coöperatieve Wijkraad

2017-2019

200

177

Projecten Koersdocument Wijkvernieuwing

2018-2019

1.750

890

Project verbeterprogramma administratieve beheersing

2018-2020

850

35

Achterstallig onderhoud Martiniplaza

2016-2019

12.000

942

Bijstand op Maat

2017-2019

928

84

Sportplek Diamant-park

2016-2019

95

0

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2016-2020

4.000

1.763

Implementatie Omgevingswet

2016-2019

1.650

288

Plankosten verkenning Westelijke ringweg 

2016-2019

400

77

Budget Knoop Groningen

2016-2024

14.900

9.400

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2019

500

320

Revitalisering Stadhuis

2018-2021

2.394

2.357

Renovatie Heesterpoort 1

2018-2019

1.000

816

Innovatiemiddelen Wmo/Beschermd Wonen

2018-2019

798

500

Innovatiemiddelen Jeugd

2018-2021

1.187

1.000

Innovatiemiddelen Onderwijs

2018-2021

1.270

1.000

Bewegende stad

2018-2019

150

221

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort

2019-2020

520

360

Noordelijk belastingkantoor

2016-2019

4.175

160

Virtueel Groningen

2019-2023

3.740

3.740

ga terug