Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.4 Overig economie en werkgelegenheid

In dit deelprogramma worden voor een belangrijk deel de rente en afschrijving verantwoord die zijn gekoppeld aan ruimtelijk-economische projecten. Ook de resultaten grondzaken worden voor een groot deel verantwoord in dit deelprogramma. Concreet gaat het om de nog in exploitatie te nemen eigendommen, de ontwikkeling van bedrijfsterreinen en verhuurde kavels. Voor grondzaken is geen afzonderlijk deelprogramma opgenomen in de begroting. In Paragraaf 7: Grondbeleid zijn alle resultaten grondzaken nader toegelicht. Daarnaast zijn er lasten opgenomen die te maken hebben met de uitvoering van het economische programma. Ook de jaarlijkse bijdragen aan de Regio Groningen Assen en het Fonds Ondernemend Groningen maken hier onderdeel van uit.

Woldwijk
Woldwijk is een gebied van bijna 63 ha. ten noorden van de kern Ten Boer. Van het gebied is ruim 39 ha. in bezit van de gemeente Ten Boer. Op het terrein staan een woning en een boerderij die ook in eigendom van de gemeente zijn. Inmiddels is er een coöperatie opgericht die de grond sinds 2016 voor een periode van 20 jaar huurt van de gemeente. In het gebied vinden duurzame vormen van wonen, werken en leven plaats.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.292

77,7 %

Baten

€ 48.778

96,8 %