Programma 8 Wonen

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijke gemeente voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit ons eigen woonwensenonderzoek blijkt dat 58% van de jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen.

De forse groei van het aantal internationale studenten stelt ons voor een nieuwe opgave als het gaat om huisvesting. Samen met de onderwijsinstellingen, corporaties en de markt zetten we ons in op het toevoegen van extra eenheden om daarmee internationale studenten op een kwalitatief goede manier te huisvesten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Aantal geplaatste fietsenklemmen

200

Plancapaciteit voor aantal zelfstandige woningen jongerenhuisvesting

2.646

Aantal zelfstandige woningen voor jongeren in de pijplijn (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

1.079

Hoe staan we ervoor?

De komende jaren staan enkele duizenden nieuwe woningen voor jongeren gepland. In bijvoorbeeld de Reitdiepzone en Paddepoel wordt volop gebouwd. Wij gaan er vanuit dat we hiermee voor de langere termijn voldoende aanbod hebben om in de kwalitatieve vraag van jongeren te voorzien. Op de korte termijn is er onvoldoende aanbod voor vooral de huisvesting van internationale studenten. De afgelopen jaren heeft dit aan het begin van het nieuwe studiejaar tot huisvestingsproblemen geleid.

Wat willen we bereiken in 2019?

In 2019 zetten we ons vooral in op het verbeteren van de huisvesting van internationale studenten. Het gaat dan om het toevoegen van extra eenheden bovenop de eerder genoemde aantallen. Daarnaast kan ook de informatievoorziening nog verder worden verbeterd (athomeingroningen.com). Voor het realiseren van deze doelen willen we afspraken maken met de onderwijsinstellingen, de corporaties en de markt.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande kamerverhuurmarkt geven we uitvoering aan 'Kamers in de Lift'. De focus ligt daarbij op de aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt. In 2019 voeren we daarvoor een nieuwe vergunningstelsel in waarmee we een lokaal instrument krijgen om te kunnen ingrijpen bij misstanden door verhuurders. Verder willen we in 2019 de professionalisering van het huurteam afronden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We faciliteren ontwikkelaars zoveel mogelijk bij het spoedig realiseren van projecten die in de planning staan;
  • We maken afspraken met partijen over het toevoegen van extra aanbod voor de huisvesting van internationale studenten en het verbeteren van de informatievoorziening;
  • We voeren een nieuw vergunningstelsel in waarmee we misstanden op de (kamer)verhuurmarkt kunnen aanpakken.
ga terug