Programma 11 Dienstverlening

Deelprogramma 11.2 Communicatie met de burger

Burgers en bedrijven communiceren op veel manieren met de gemeente. Als ze zelf informatie zoeken of een dienst van ons afnemen, maar ook als de gemeente contact zoekt met burgers om ze te informeren of iets te vragen. We willen in al deze contacten herkenbaar en open zijn. In onze communicatie maken we politieke keuzes zichtbaar.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 88

0,6 %

Baten

€ 0

0,0 %