Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.4 Handelsrelaties met het buitenland bevorderen

We willen Groningen uitbouwen tot een internationale kennisstad van betekenis en een sterke economische regio in Europa. We bevorderen de (internationale) samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om buitenlandse investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Door het stimuleren van betere (internationale) verbindingen ondersteunt Groningen Airport Eelde de Noordelijke economie en draagt bij aan de ontwikkeling van onze kennisstad. Het beleid om onze kennissectoren in internationaal perspectief te stimuleren en te profileren, vindt u in deelprogramma 2.1: Groningen kennisstad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Aantal (handels)projecten met het buitenland

>15

Hoe staan we ervoor?

Er zijn het afgelopen jaar meer dan 15 handelsprojecten met het buiten land ontstaan. Er is ingezet op de Duitsland agenda, waarmee een kader is neergezet voor een meerjarenplanning. Met de steden Bremen en Oldenburg hebben we een nieuwe overeenkomst gesloten met als thema’s duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. Met de stad Hamburg is een nieuwe Letter of Intent in ontwikkeling als opvolger van de Letter van 2015. We hebben in 2018 een handelsmissie met als thema Waterstof naar Hamburg georganiseerd. Als gevolg daarop is er een gezamenlijke Groningen-Hamburg missie naar Japan georganiseerd met hetzelfde thema.

Ook kijken we naar een duidelijker kader voor onze Chinese contacten.  Er heeft in april 2017 een handelsmissie plaatsgevonden naar Tianjin, naar aanleiding van de opening van de Wuqing Campus van de Hanzehogeschool. De handelsmissie markeerde de start van de samenwerking van de Hanzehogeschool met de TUTCM-universiteit in Tianjin en de versterking van de handelsbevordering door het Groningen Office. Daarmee is de deur geopend voor Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Het komende jaar volgt een bestuurlijke reis naar onze zusterstad Tianjin.  

Voor het verder ontwikkelen van Groningen Airport Eelde is in 2017 6 miljoen euro beschikbaar gesteld door de raad. Samen met het beschikbaar gestelde budget van de andere aandeelhouders kan Groningen Airport Eelde weer verder werken aan de toekomst. Ook heeft de raad besloten de aandelen beschikbaar te stellen. De verwachting is dat met het beschikbaar gestelde budget voldaan wordt aan de eisen voor een nieuw luchtvaartbesluit.

Wat willen we bereiken in 2019?

We gaan het internaliseringsbeleid actualiseren, inclusief onze (handels) contacten met Noord-Duitsland en China. Deze contacten moeten zoveel mogelijk gedragen worden door, en ten goede komen aan het Groningse bedrijfsleven, in samenwerking met de drie noordelijke provincies.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Onze (handels) contacten en projecten voortzetten met Noord-Duitsland en China;
  • Internationale projecten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uitvoeren;
  • Groningen Airport Eelde faciliteren en aandelen ter beschikking stellen.
ga terug