Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.5 Werken aan een goed aanbod werklocaties

Op onze Groningse werklocaties, bedrijventerreinen, kantorenparken en locaties voor (grootschalige) detailhandel is meer dan de helft van de werkgelegenheid in de stad geconcentreerd. Een goed aanbod van werklocaties zijn een randvoorwaarde voor verdere economische groei. We streven daarom naar een goed vestigingsklimaat. We bieden een divers en passend aanbod van (nieuwe) werklocaties. Deze locaties willen we zo als mogelijk onder de aandacht van belangstellenden brengen. Ook plegen we, in samenwerking met onze regiopartners, acquisitie voor vestiging op onze werklocaties. We werken ook samen met de bedrijven(verenigingen) aan versterking van onze huidige werklocaties en zijn flexibel en adaptief om wensen van bedrijven te faciliteren. Ook monitoren we de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt om in te kunnen spelen op de veranderende marktvraag.

Hoe staan we ervoor?

We zagen in 2017 een verhoogde verplaatsingsdynamiek bij bedrijven. Dit heeft geleid tot verkoop van 46,8 hectare aan commerciële activiteiten in 2017 en een aantal nieuwe kantoorontwikkelingen (in combinatie met wonen) op het Europapark. Van deze 46,8 hectare is 22 hectare verkocht op werklocaties die in exploitatie genomen zijn. Daarnaast is de kantorenleegstand in Groningen volgens Cushman & Wakefield met 43% afgenomen (één van de hoogste percentages in Nederland). Het leegstandspercentage daalde naar 7,5%. Naast een aantrekkende markt komt deze afname vooral door vervanging en transformatie.  

Vanwege deze ontwikkelingen blijven we inzetten op het bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid om te kunnen (door)groeien. We hebben daarom samengewerkt met bedrijven aan het een aantrekkelijk vestigingsklimaat door te werken aan; een aanpak voor het MartiniTradePark, een visie voor het gebied rondom de Ulgersmaweg en een aanpak voor kantorenpark Kranenburg.

Om zicht te houden op de kwaliteit van en tevredenheid over onze werklocaties hebben we een monitor werklocaties ontwikkeld. De monitor is in samenwerking met de bedrijvenvereniging ook doorontwikkeld tot een online monitor; www.groningencitymonitor.nl.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen de positieve ontwikkeling van kaveluitgiftes vasthouden. Ook komend jaar willen we ongeveer 5 hectare afzetten op Westpoort, Zernike en/of Eemspoort. Dit stimuleren we door gerichte acquisitie en promotie van onze werklocaties. We hebben de behoefte van ondernemers scherp en monitoren de kwaliteit van onze werklocaties. We voeren onze strategie voor onze huidige en nieuwe werklocaties uit, zodat blijven zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Wat gaan we hiervoor doen?

We werken samen aan het verbeteren van werklocaties door middel van cocreatie en cofinanciering. We zijn verder gegaan met vermarkten en acquisitie van onze werklocaties. Ook blijven we ruimte bieden voor werkgelegenheid in onze stedelijke ontwikkelzones (zoals Eemskanaal/Damsterdiepzone en Hoendiep Zuid). We gebruiken de monitor werklocaties als kompas om projecten en initiatieven te stimuleren, starten en ondersteunen.

ga terug