Paragraaf 9 Bedrijfsvoering

(Wettelijke) indicatoren en landelijke vergelijking

We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren. We willen onze indicatoren vergelijken met het landelijk gemiddelde van andere gemeenten Hiervoor gebruiken we de resultaten van de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje

We ttelijke indicator(en)

Behaald
 2016

Behaald
 2017

Beoogd
2018

Beoogd
2019

Landelijk
gemiddelde
2017

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

872

917

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

695

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

11,2

11,8

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

7,5

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

10,8

11,3

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

6,6

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

15,2%

16,6%

14,9%

14,9%

18,5%

Overhead (% van de totale formatie)

26,7%

30,9%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

30,6%

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2016

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

beoogd
 2019

Landelijk
gemiddeld
 2017

% betalingen binnen wettelijke termijn

95%

97%

90%

90%

89,10%

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

78%

76%

85%

85%

-

% bezwaarschriften via informele weg

44%

38%

40%

40%

-

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

-

19%

19%

20%

-

% oninbare facturen belastingen

-

1,10%

1,10%

1,10%

-

% oninbare facturen overig privaatrechtelijk

-

0,60%

0,10%

0,10%

-

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

100%

100%

65,00%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

-

44,7%

32,5%

35,0%

31,50%

% regionale inkoop

-

53,7%

57%

60%

43,40%

percentage aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

-

43,0%

35,0%

35,0%

46,7%

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

6

13

≤6

Rapportage achteraf

-

Percentage melden  (mogelijke) datalekken binnen 72 uur

-

-

-

100%

-

Instroom – aantal medewerkers in dienst

-

276

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst

-

317

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

1.574

1021

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

-

-

7

7

7,2

Ziekteverzuim

6,7%

5,3%

5,6%

5,4%

5,3%

Meldingsfrequentie

1,2

0,9

1,1

1

0,9

Aantal stagiairs en trainees

-

229

250

250

-

Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

-

2,1%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

6,9%

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

36

10

10

10

-

% vrouwen in leidinggevende posities

-

36,3%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

39,1%

% medewerkers onder 35 jaar

-

8,2%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

9,0%