Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1.6 Huisvesten van kenniseconomie

Samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken we aan het versterken van de kenniseconomie door het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor economische groei. In Groningen zijn verschillende fysieke plekken waar kennis is geconcentreerd. We willen dat deze kennisdynamo's verder kunnen ontwikkelen, daarom werken we aan de verdere ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen (inclusief de Healthy Aging Campus bij het UMCG). Ook rond het Martini Ziekenhuis zien we samen met het bedrijfsleven kansen voor een campus ontwikkeling.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de groei van de kenniseconomie is de doorontwikkeling van kennis. Doorontwikkeling van kennis betekent komende jaren een verdere ontwikkeling van internationalisering van de Campus Groningen zodat het vestigingsklimaat voor internationals versterkt wordt.

Hoe staan we ervoor?

De Zernike Campus ontwikkelt zich meer en meer tot een broeinest van kennis en innovatief ondernemerschap. Op het terrein aan de Noordwestkant van Groningen werken de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en andere opleiders samen met overheden en ondernemers aan nieuwe ontwikkelingen op tal van gebieden. Het aantal banen op de Zernike Campus stijgt, en steeds meer kennisintensieve samenwerkingen krijgen fysiek een plek. In 2017 is de Energy Academy Europe (uitgeroepen tot het mooiste nieuwe gebouw van Groningen) en de incubator Cube050 nieuwbouw geopend.

Rondom het UMCG wordt ook verder geïnvesteerd in het zorg gerelateerde cluster. De ontwikkeling van de strategische Healthy Ageing agenda zorgt voor meer samenwerkingsverbanden en cross-over mogelijkheden. Daarnaast willen we verder met de stimulering van samenwerking tussen zorg-gerelateerde bedrijvigheid rond het Martini Ziekenhuis.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen samen met onze bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze kennisdynamo's.

Wat gaan we hiervoor doen?

ga terug