Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.2 Aantrekkelijke stad

In dit deelprogramma bundelen we ons beleid voor het versterken van de economische en toeristische betekenis van de gemeente. We willen een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn die bezoekers, toeristen, talenten, kenniswerkers en nieuwe bedrijvigheid trekt en bestaande aan zich bindt. We richten ons daarbij op de ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak in de binnenstad en daarbuiten. We versterken de toeristische sector door het stimuleren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen.

In het buitengebied zetten we in op verbinding en ondersteuning aan de toeristisch ondernemers en aan projecten zoals toeristische wandelroutes. We sluiten aan bij initiatieven, kansen in de gemeente en wensen van ondernemers. Het streven is om ondernemers onderling met elkaar verbinden, maar ook met de gemeente. We richten ons op kleinschalig toerisme gezien de omvang en het aanbod in het buitengebied. Daarbij focussen wij ons op dagjesmensen. Met het Routebureau Groningen wordt samengewerkt aan verbetering van wandel-, fiets -en vaarroutes. Wij zien kansen en mogelijkheden in (de productie van) lokaal voedsel. Daarnaast kunnen projecten en evenementen de aantrekkingskracht van het buitengebied doen toenemen.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)

24

Bezoekerswaardering binnenstad

>6,9

Aantal toeristische overnachtingen*

555.000

Hoeveelheid leegstaand winkelvloeroppervlak*

<10%

* Deze cijfers zijn grotendeels gebaseerd op de oude gemeente Groningen, de cijfers van Haren en Ten Boer zullen wanneer beschikbaar geïntegreerd worden.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.233

11,3 %

Baten

€ 1.080

2,1 %