Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.5 Warenmarkten en standplaatsen

De warenmarkt in de binnenstad en de wijkmarkten leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke, levendige en ondernemende binnenstad. Net als in andere grote gemeenten verandert ook in Groningen het denken over de functie en het gebruik van de binnenstad. De verblijfsfunctie van onze binnenstad groeit. Mensen gaan steeds meer naar de binnenstad om te winkelen én om elkaar te ontmoeten. Als gevolg van deze ontwikkelingen bevindt de warenmarkt in Groningen zich nu middenin een veranderende omgeving. We zien de warenmarkt, nu en in de toekomst, als belangrijke economische motor die bijdraagt aan het aantrekken en bedienen van bezoekers. Samen met horeca, detailhandel en de evenementen in de binnenstad zorgt de markt voor levendigheid, sfeer en een aantrekkelijk aanbod. Om tot één van de beste binnensteden van Nederland te blijven behoren en onze trots op de markt jaar in jaar uit te kunnen dragen, willen we de kracht en de functie van de markt verder versterken, en daarmee haar bijdrage aan de beleving van de binnenstad van Groningen. Aan de hand van ‘Bestemming Binnenstad’ geven we invulling aan de ruimtelijke inpassing van de markt.

Hoe staan we ervoor?

In 2018 hebben we een nieuwe wijkmarkt gerealiseerd in de Korrewegwijk. In het kader van het project de Toekomst van de Warenmarkt hebben we in nauw overleg met de marktondernemers en de CVAH stappen gezet voor de ruimtelijke inpassing van de warenmarkt. De warenmarkt heeft een advies aan de gemeente geformuleerd voor de ruimtelijke inpassing. In dit advies staat een scenario dat aansluit bij de ontwikkelingen in de binnenstad én bij de behoeften van marktondernemers. Uitgangspunt is dat in de toekomst op de Grote Markt meer ruimte voor evenementen wordt gemaakt. De Vismarkt behoudt haar karakter als handelsplein. In het project voor de warenmarkt richten we ons eerst op de ruimte en opstelling. Daarna werken we aan de kwaliteit, promotie en branchering. Dit blijven we doen in een zorgvuldig en gedragen proces samen met de ondernemers in de binnenstad, en van de warenmarkt in het bijzonder.

Wat willen we bereiken in 2019?

In het kader van de toekomst van de warenmarkt werken we verder aan de ruimtelijke inpassing die ervoor zorgt dat we een ondernemende, sfeervolle en florerende markt houden. Een markt die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. Wij beogen in 2019 een besluit te nemen over de ruimtelijke inpassing van de warenmarkt waarbij afstemming is met (fiets-)bereikbaarheid, stadsdistributie en omliggende ondernemers.Vervolgens zullen wij in nauwe samenspraak met de marktondernemers binnen deze vastgestelde ruimte de nieuwe opstelling van de warenmarkt vormgeven. En daarna starten we met fase 2 in het project dat zich richt op branchering, kwaliteit en promotie van de warenmarkt. In 2019 dragen we ook zorg voor een goede inpassing van de wijkmarkten in Haren en Ten Boer.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Vormgeven aan de ruimtelijke inpassing van de centrummarkt in het kader van de Binnenstadsvisie. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • We faciliteren de wekelijkse wijkmarkten in de stad Groningen en de markten in Haren en Ten Boer.
ga terug