Programma 11 Dienstverlening

11.1.3 Burgerzaken

Als gemeente geven wij persoonsdocumenten af zoals paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de Burgerlijke stand en de Basisregistratie personen (BRP) en organiseren wij verkiezingen en referenda. Jaarlijks ontvangen wij ongeveer 172.000 klanten aan de Kreupelstraat en in de wijkservicecentra Hoogkerk en Lewenborg. In verband met de gemeentelijke herindeling zal deze dienstverlening per 1 januari 2019 ook plaatsvinden op de publiekslocaties in Haren en Ten Boer. Uitgangspunt is dat de te bieden dienstverlening op locaties van Haren en Ten Boer ten opzichte van 2018 voorlopig ongewijzigd blijft.
We doen ons werk volgens de voorschriften en de kwaliteitsnormen zoals verwoord in 11.1.1 Regie dienstverlening. De meeste frontofficetaken hebben te maken met de afgifte van documenten, werkzaamheden burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). We voeren onze taken tijdig, juist en rechtmatig uit. We willen bereiken dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening aan de balies. We streven in 2019 opnieuw naar een waardering van tenminste een 8 met betrekking tot de klanttevredenheid. We willen de kwaliteit van de Basisregistratie personen op peil houden en in 2019 daarom minimaal voldoen aan de norm: goed.
Ook houden wij de kwaliteit van de reisdocumenten op peil en voldoen we in 2019 minimaal aan de norm: goed.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Klanttevredenheid burgerzaken Kreupelstraat

8

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

Goed

Kwaliteit Reisdocumenten (PNIK)

Goed

Hoe staan we ervoor?

We meten de kwaliteit aan de balie door een klanttevredenheidsonderzoek. De klanttevredenheid over de baliedienstverlening aan de publieksbalies aan de Kreupelstraat is doorgaans hoog. De kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP) en Reisdocumenten meten we jaarlijks middels een interne audit. Ook de invoering van I-Burgerzaken verbetert onze digitale dienstverlening richting de burger.

Wat willen we bereiken in 2019?

In het klanttevredenheidsonderzoek willen we een 8 behalen. We willen in ieder geval het huidige niveau van de kwaliteit van de Basisregistratie personen handhaven en voldoen daarmee in 2019 minimaal aan de wettelijke norm ‘goed’. Een ander doel is het verder digitaliseren van onze dienstverlening bij Burgerzaken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Afgeven van paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, rijbewijzen en overige persoonsdocumenten;
  • Het afronden van de implementatie van iBurgerzaken;
  • Uitvoeren werkzaamheden Burgerlijke stand: aangiften geboorte, overlijden, huwelijksvoltrekkingen en inschrijven rechterlijke uitspraken;
  • Uitvoering van de Wet basisregistratie personen (BRP): verhuisaangiften en adresonderzoeken;
  • Organiseren verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen en de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019; organiseren van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019.
ga terug