Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.3 Binnenstadontwikkeling

De gemeente Groningen groeit qua inwonersaantal en heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio. We willen de aantrekkingskracht van de gemeente blijven versterken. De uitvoering van de binnenstadsvisie ‘Ruimte voor jou’ draagt daar aan bij. De druk op de binnenstad en openbare ruimte blijft hoog. Dat uit zich onder andere in de vele veranderingen in het winkelaanbod en meer dan ruim 20 miljoen bezoekers in 2017. Onze binnenstad doet het goed en is een van de meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland. Voor Ten Boer is het koopmansplein hét winkelhart. De "toekomstvisie Koopmansplein" geeft weer hoe we de ondernemers willen ondersteunen en faciliteren. Het is belangrijk om ontwikkelingen te onderkennen en daarin mee te bewegen, beide voor de binnenstad en voor het koopmansplein.  

Hoe staan we ervoor?

De binnenstad is al lang geen plek meer waar alleen winkelen centraal staat. Het is steeds meer de huiskamer van de gemeente en wordt steeds meer een ‘place to be’. Meer ruimte voor de voetganger, meer aangename verblijfsruimte, meer groen en een betere toegankelijkheid: dit zijn de kerndoelen van de visie op de binnenstad Bestemming Binnenstad (2016), maar ook een leidende gedachtegang bij de realisatie van het Groninger Forum. Met deze doelen als vertrekpunt krijgt de Groningse binnenstad de komende jaren een enorme impuls in het uitvoeringsprogramma ‘Ruimte voor jou’. Er ontstaan nieuwe verblijfsplekken, straten worden heringericht, er komen nieuwe pleinen en nieuwe loopstromen. Daarmee ontstaat (letterlijk) meer ruimte voor de binnenstad om te groeien en verder te kunnen verbeteren. Door het verleggen van de bus-routes naar de randen van de binnenstad komt die ruimte vrij, gaan we een nieuwe inrichting toepassen en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gebruik.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen onze gemeente goed voorbereiden op de toekomst. Daarom monitoren we de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad, spelen we hier op in en trekken we samen op om de aantrekkelijkheid en de economische potentie van de (binnen)stad te vergroten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Binnenstad: Verder verbeteren van het verblijfsklimaat door het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Ruimte voor jou (aanpak openbare ruimte, toegankelijkheid en veiligheid). Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken. Zie ook de paragraaf Gebiedsgericht werken;
  • Ontwikkelen Grote Markt, Nieuwe Markt en Groninger Forum;
  • Analyseren en faciliteren van de ontwikkeling en samenwerking van de detailhandel en horeca (specifiek in Binnenstad-Oost);
  • Uitvoeren plan van aanpak Slimme Binnenstad;
  • Monitoren van ontwikkelingen in de binnenstad.
ga terug